92ZOBRAZENÍ

Zdravotná starostlivosť sa neustále vyvíja, zdokonaľuje a väčšinou je stále lepšia a lepšia. Aj vďaka tomu sa dokážeme dožívať pomerne vysokého veku, zvládať najrôznejšie choroby, na ktoré sa ešte pred pár desiatkami rokov zomieralo a takisto dokážeme zachraňovať čoraz viac životov.

Na druhej strane stále existuje množstvo ťažkostí, chorôb či chronických problémov, s ktorými si ani dnešná medicína nevie dať príliš rady. Pomôže v takom prípade napríklad biorezonancia?

Poznáte biorezonanciu a jej možné terapie?

V dnešnej dobe môže byť problémom zorientovať sa v množstve existujúcich informácii. A takisto môže byť umenie, vyznať sa v množstve najrôznejších alternatívnych smeroch tzv. alternatívnej medicíny.

Ako určiť, ktorá technika je funkčná a ktorá je len obyčajným podvodom?

 Samozrejme, že existuje množstvo podvodníkov a podvodných techník. Mnohí z nich sa len chcú priživiť na ľudskom nešťastí.

Takisto je mnoho takých, ktorí úprimne veria tomu, že ich spôsob liečby skutočne pomáha a uzdravuje ľudí – avšak žiadne lekárske vyšetrenia ani dôkazy to akosi nevedia potvrdiť.

Ako je na tom biorezonancia?

Biorezonancia patrí medzi neinvazívne terapeutické liečebné metódy. Používa špeciálny prístroj, ktorý údajne s pomocou rôznych frekvencií pracuje s telom a s ľudským organizmom.

S pomocou biorezonancie sa údajne dajú úspešne riešiť zdravotné ťažkosti ako sú napríklad depresie, borelióza či odstraňovanie parazitov z tela.

Dokonca údajne dokáže pomôcť aj ľuďom, ktorí nevedia ako prestať fajčiť.

Funguje alebo ide o podvod?

Toto všetko vyzerá pekne. Avšak ľudí určite najviac zaujíma to, či táto technika skutočne funguje, alebo či ide iba o obyčajný podvod.

Ako to rozoznať?

Existuje množstvo zástancov a takisto aj množstvo odporcov tejto terapie. Mnoho ľudí tvrdí, že im úspešne pomohla vyriešiť problémy, ktoré sa im nedarilo odstrániť žiadnym iným spôsobom.

Odporcovia naopak tvrdia, že neexistujú žiadne dôkazy účinkov danej terapie. A údajne ani lekárske vyšetrenia nepotvrdili reálne výsledky.

Ako to rozhodnúť?

Pravdepodobne to je tak ako so všetkým – dôležité je aj to kto robí výskum/dôkazy a akým spôsobom.

Mnoho lekárov sa tvári na objektívny vedecký prístup, avšak majú množstvo pochopiteľných predsudkov a testy nemusia vždy zrealizovať v dostatočnej hĺbke, šírke a objektivite. Jednoducho im to neumožní ich nastavenie vnímania. 

Naopak, je množstvo ľahko ovplyvniteľných ľudí, ktorí uveria všetkému, aj sami sebe.

Najlepšia preto môže byť osobná skúsenosť, alebo aspoň sprostredkovaná skúsenosť, ktorá nám môže pomôcť rozhodnúť sa, či takúto terapiu chceme vyskúšať, alebo nie.